Top nabídky

Průzkum: 73 % zaměstnanců by chtělo vidět své budoucí pracovní místo ještě před podpisem pracovní smlouvy

27.01.2016 - 73 % dotazovaných pracovníků by uvítalo příležitost prohlédnout si své potenciální pracovní místo před tím, než podepíší pracovní smlouvu. „To koresponduje se všeobecným míněním, že zaměstnanci mají velmi dobré povědomí o svých právech a možnostech a že svému pracovnímu prostředí věnují náležitou pozornost,“ říká Petr Kareš, vedoucí oddělení pro za...

Navigace

Top zaměstnavatelé